Christmas at the Mall (12.22.2012)

23 Dec

Một vài hình ảnh nhộn nhịp của một ngày cận … Giáng Sinh . OT rất muốn chụp hình với ông già Noel nhưng mọi người đứng sắp hàng mấy vòng . Má OT hỏi thăm “Cái hàng dài vậy thì thời gian chờ đợi sẽ là bao lâu” và được trả lời rằng “Ít nhất là một tiếng rưởi” . Má OT đành dỗ OT “Thôi bữa khác … chụp nghen con, giờ ông già Noel mệt rồi. Con đứng ngay cái cổng này mình … chụp ké một chút cũng … vui” . 😛

This slideshow requires JavaScript.

( hình khá … mờ vì má OT resize lại rất nhỏ để upload cho nhanh … 😀 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: