Nguyện Cầu

24 Dec

photo

Con chắp tay cầu đêm Giáng Sinh

Nguyện cho trái đất được hòa bình

Trẻ thơ yên ổn nơi trường lớp

Không phải thét gào trong hãi kinh

 (((*L*)))

Con chắp tay cầu ơn Chúa ban

Ðông tây nam bắc sống an khang

Chẳng ai ngang ngược giành cương thổ

Ðất nước Việt Nam đặng vững vàng

 (((*L*))) 

Con chắp tay cầu, dân tộc con

Bất công lẫn áp bức không còn

Nhà nhà no ấm, xa dần cảnh

Gả bán cuộc đời biệt nước non

  (((*L*)))

Con chắp tay cầu, quê thứ Hai

( Hoa Kỳ ) vững bước tới tương lai

Cho ngài tổng thống luôn minh mẫn

Dẫn dắt muôn dân, tỏ thực tài

  (((*L*)))

Con cũng cầu xin cho mẹ cha

Anh em, bè bạn ở gần xa

Gia đình, con cái an vui, khỏe

Cùng đón Giáng Sinh nghĩa đậm đà

 (((*L*))) 

Con chắp tay cầu mong ( Chúa ơi ! )

Trăm hoa nhân ái nở lòng người

Lánh xa tội ác, đi theo Chúa

Cho phước hạnh tràn dâng khắp nơi

tt12242012

Advertisements

One Response to “Nguyện Cầu”

  1. Tulip Phan Trà Giang December 26, 2012 at 10:40 am #

    In Jesus Name, AMEN!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: