Hoa Đào

27 Feb

Advertisements

8 Responses to “Hoa Đào”

  1. Dã Quỳ February 27, 2014 at 4:38 pm #

    2-3 hôm nay khi không lại lạnh trở lại, em ho muốn tắt thở lun nè chị ui!

    Hoa đào trên chị nở trễ hơn dưới em heng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: